4G KÈM THOẠI MOBIFONE

C90

90.000 đ/ 30 Ngày

Miễn phí nội mạng  dưới 20 phút

50 Phút ngoại mạng

60 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

DK2 C90 gửi 9084

Đăng ký

C90N

90.000 đ/ 30 Ngày

1000 phút gọi nội mạng mobifone

50 Phút ngoại mạng

120 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

DK2 C90N gửi 9084

Đăng ký

MCT90

90.000 đ/ 30 Ngày

Miễn phí nội mạng dưới 10 Phút

50 Phút ngoại mạng

5 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

DK2 MC90 gửi 9084

Đăng ký

MC99

99.000 đ/ 30 Ngày

Miễn phí nội mạng dưới 20 phút

50 Phút ngoại mạng

2 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

DK2 MC90 gửi 9084

Đăng ký

MT79

79.000 đ/ 30 Ngày

1000 phút gọi nội mạng mobifone

20 Phút ngoại mạng

4 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

DK2 M79 gửi 9084

Đăng ký

MC299T

299.000 đ/ 30 Ngày

Miễn phí nội mạng dưới 10 Phút.

300 Phút ngoại mạng

12 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

DK2 MC299 gửi 9084

Đăng ký

MC149T

149.000 đ/ 30 Ngày

Miễn phí nội mạng dưới 10 Phút.

80 Phút ngoại mạng

8 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

DK2 MC149 gửi 9084

Đăng ký

gói cước 4g mobifone

HD90

90.000 đ/ 30 Ngày

5,5 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

DK2 HD90 gửi 9084

Đăng ký

HD120

120.000 đ/ 30 Ngày

4 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

DK2 HD120 gửi 9084

Đăng ký

HD70

120.000 đ/ 30 Ngày

3.8 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

DK2 HD70 gửi 9084

Đăng ký

HD200

200.000 đ/ 30 Ngày

16,5 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

DK2 HD200 gửi 9084

Đăng ký

HD300

300.000 đ/ 30 Ngày

33 GB tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

DK2 HD300 gửi 9084

Đăng Ký

HD400

120.000 đ/ 30 Ngày

44 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

DK2 HD400 gửi 9084

Đăng ký

HD500

120.000 đ/ 30 Ngày

55 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

DK2 HD500 gửi 9084

Đăng ký

HD500

120.000 đ/ 30 Ngày

55 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

DK2 HD500 gửi 9084

Đăng ký

HDP100

100.000 đ/ 30 Ngày

3 GB + 100 Phút nội mạng

Soạn tin nhắn :

DK2 HDP100 gửi 9084

Đăng ký

HDP120

120.000 đ/ 30 Ngày

4 GB + 120 phút nội mạng

Soạn tin nhắn :

DK2 HDP120 gửi 9084

Đăng ký

HDP200

200.000 đ/ 30 Ngày

6,5 GB + 200 phút nội mạng

Soạn tin nhắn :

DK2 HDP200 gửi 9084

Đăng ký

gói cước 3g mobifone

MIU

70.000 đ/ 30 Ngày

3,8 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

DK2 MIU gửi 9084

Đăng ký

BMIU

200.000 đ/ 30 Ngày

16,5 GB  tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

DK2 BMIU gửi 9084

Đăng ký

MIU90

90.000 đ/ 30 Ngày

5,5 GB tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

DK2 MIU90 gửi 9084

Đăng ký

M70

70.000 đ/ 30 Ngày

3,8 GB vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

DK2 M70 gửi 9084

Đăng ký

M120

120.000 đ/ 30 Ngày

8,8 GB – vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

DK2 M120 gửi 9084

Đăng ký

M90

90.000 đ/ 30 Ngày

5,5 GB – vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

DK2 M90 gửi 9084

Đăng ký

M50

50.000 đ/ 30 Ngày

450 MB – vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

DK2 M50 gửi 9084

Đăng ký

M25

25.000 đ/ 30 Ngày

150 MB – vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

DK2 M25 gửi 9084

Đăng ký

3G dài hạn

3M70

210.000 đ/ 90 Ngày

4,5 GB mỗi tháng / 3 tháng

Vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

DK2 3M70 gửi 9084

Đăng ký

3MIU

210.000 đ/ 90 Ngày

4,5 GB mỗi tháng / 3 tháng

Cước vượt gói : miễn phí

Soạn tin nhắn :

DK2 3MIU gửi 9084

Đăng ký

6M70

420.000 đ/ 180 Ngày

4,5 GB mỗi tháng / 6 tháng

Vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

DK2 6M70 gửi 9084

Đăng ký

6MIU

420.000 đ/ 180 Ngày

4,5 GB mỗi tháng / 6 tháng

Cước vượt gói : miễn phí

Soạn tin nhắn :

DK2 6MIU gửi 9084

Đăng ký

12M70

840.000 đ/ 365 Ngày

5 GB mỗi tháng / 12 tháng

Vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

DK2 12M70 gửi 9084

Đăng ký

12MIU

840.000 đ/ 365 Ngày

5 GB mỗi tháng / 12 tháng

Cước vượt gói : miễn phí

Soạn tin nhắn :

DK2 12MIU gửi 9084

Đăng ký

12BMIU

2.400.000 đ/ 365 Ngày

20 GB mỗi tháng / 12 tháng

Cước vượt gói : Miễn phí

Soạn tin nhắn :

DK2 12BMIU gửi 9084

Đăng ký

12M120

1.440.000 đ/ 365 Ngày

11 GB mỗi tháng / 12 tháng

Vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

DK2 12M120 gửi 9084

Đăng ký

GÓI CƯỚC FAST CONNECT

F70

70.000 đ/ 30 Ngày

7GB  Chỉ dùng cho FAST CONNECT

Soạn tin nhắn :

DK2 F70 gửi 9084

Đăng ký

F90

90.000 đ/ 30 Ngày

9GB Chỉ dùng cho FAST CONNECT

Soạn tin nhắn :

DK2 F90 gửi 9084

Đăng ký

F120

120.000 đ/ 30 Ngày

12GB Chỉ dùng cho FAST CONNECT

Soạn tin nhắn :

DK2 F120 gửi 9084

Đăng ký

F150

150.000 đ/ 30 Ngày

15 GB  Chỉ dùng cho FAST CONNECT

Soạn tin nhắn :

DK2 F150 gửi 9084

Đăng ký

F250

150.000 đ/ 30 Ngày

18 GB  Chỉ dùng cho FAST CONNECT

Soạn tin nhắn :

DK2 F250 gửi 9084

Đăng ký

F300

300.000 đ/ 30 Ngày

30 GB  Chỉ dùng cho FAST CONNECT

Soạn tin nhắn :

DK2 F300 gửi 9084

Đăng ký

F500

500.000 đ/ 30 Ngày

63 GB  Chỉ dùng cho FAST CONNECT

Soạn tin nhắn :

DK2 F500 gửi 9084

Đăng ký

Gói cước giải trí - 30 ngày

ZING

15.000 đ/ 30 Ngày

Miễn phí DATA miền ZING

Soạn tin nhắn :

DK2 ZING gửi 9084

Đăng ký

XP30

40.000đ/ 30 Ngày

Miễn phí DATA IFLIX

Soạn tin nhắn :

DK2 XP30 gửi 9084

Đăng ký

X30

100.000đ/ 30 Ngày

Miễn phí DATA IFLIX + 2,5GB 4G

Soạn tin nhắn :

DK2 X30 gửi 9084

Đăng ký

VTC

25.000 đ/ 30 Ngày

Miễn phí DATA VTC & SOHA

Soạn tin nhắn :

DK2 VTC gửi 9084

Đăng ký

VIP30

30.000 đ/ 30 Ngày

Miễn phí DATA MobiClip

Soạn tin nhắn :

DK2 VIP30 gửi 9084

Đăng ký

V365

200.000đ/ 30 Ngày

Miễn phí DATA MobiClip 1 năm

Soạn tin nhắn :

DK2 V365 gửi 9084

Đăng ký

V180

100.000đ/ 30 Ngày

Miễn phí DATA Mobiclip 6 tháng

Soạn tin nhắn :

DK2 V180 gửi 9084

Đăng ký

TV30

20.000 đ/ 30 Ngày

Miễn phí DATA MobiTV

Soạn tin nhắn :

DK2 TV30 gửi 9084

Đăng ký

PHIM30

19.000 đ/ 30 Ngày

Miễn phí DATA MFilm

Soạn tin nhắn :

DK2 PHIM30 gửi 9084

Đăng ký

NCT30

30K.000đ/ 30 Ngày

Miễn phí DATA Nhạc Của Tui

Soạn tin nhắn :

DK2 NTC30 gửi 9084

Đăng ký

HDPHIM

120.000đ/ 30 Ngày

Miễn phí DATA FILM +

Soạn tin nhắn :

DK2 HDPHIM gửi 9084

Đăng ký

Gọi quốc tế - theo số phút

TQT49

49.000 đ/ 7 Ngày

40 Phút gọi Quốc Tế

Chi tiết danh sách đầu số chấp nhận

Soạn tin nhắn :

DK2 TQT49 gửi 9084

Đăng ký

TQT99

99.000 đ/ 15 Ngày

100 Phút gọi Quốc Tế

Chi tiết danh sách đầu số chấp nhận

Soạn tin nhắn :

DK2 TQT99 gửi 9084

Đăng ký

TQT199

199.000 đ/ 30 Ngày

250 Phút gọi Quốc Tế

Chi tiết danh sách đầu số chấp nhận

Soạn tin nhắn :

DK2 TQT199 gửi 9084

Đăng ký

TQT299

299.000 đ/ 7 Ngày

380 Phút gọi Quốc Tế

Chi tiết danh sách đầu số chấp nhận

Soạn tin nhắn :

DK2 TQT299 gửi 9084

Đăng ký

KHUYẾN MÃI

One thought on “TRANG CHỦ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *