Dịch vụ mobifone gói 3g/4g data mạng mobifone

Dịch vụ mobifone gói 3g/4g mạng mobifone

Dịch vụ mobifone gói data mạng mobifone

gói cước 4g mobifone

D15

goi-mobifone-d15

15.000 đ/ 3 Ngày

3 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

5G D15 gửi 9084

Đăng ký

D30

goi-mobifone-d30

30.000 đ/ 7 Ngày

7 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

5G D30 gửi 9084

Đăng ký

C120

goi-mobifone-c120

120.000 đ/ 30 Ngày

4GB/ngày Tốc độ cao + 20p nội mạng + 50p liên mạng (3 ngày)

Soạn tin nhắn :

5G C120 gửi 9084

Đăng ký

24G

goi-mobifone-24g

99.000 đ/ 30 Ngày

2GB/ngày Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

5G 24G gửi 9084

Đăng ký

HD90

goi-mobifone-hd90

90.000 đ/ 30 Ngày

5,5 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

5G HD90 gửi 9084

Đăng ký

HD120

goi-mobifone-hd120

120.000 đ/ 30 Ngày

8,8 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

5G HD120 gửi 9084

Đăng ký

HD70

goi-mobifone-hd70

70.000 đ/ 30 Ngày

3,8 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

5G HD70 gửi 9084

Đăng ký

HD200

goi-mobifone-hd200

200.000 đ/ 30 Ngày

16,5 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

5G HD200 gửi 9084

Đăng ký

HD300

goi-mobifone-hd300

300.000 đ/ 30 Ngày

33 GB tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

5G HD300 gửi 9084

Đăng Ký

HD400

goi-mobifone-hd400

400.000 đ/ 30 Ngày

44 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

5G HD400 gửi 9084

Đăng ký

HD500

goi-mobifone-hd500

500.000 đ/ 30 Ngày

55 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

5G HD500 gửi 9084

Đăng ký

HDP600

goi-mobifone-hdp600

600.000 đ/ 30 Ngày

20GB + 600 phút nội mạng

Soạn tin nhắn :

5G HDP600 gửi 9084

Đăng ký

HDP100

goi-mobifone-hdp100

100.000 đ/ 30 Ngày

3 GB + 100 Phút nội mạng

Soạn tin nhắn :

5G HDP100 gửi 9084

Đăng ký

HDP120

goi-mobifone-hdp120

120.000 đ/ 30 Ngày

4 GB + 120 phút nội mạng

Soạn tin nhắn :

5G HDP120 gửi 9084

Đăng ký

HDP200

goi-mobifone-hdp200

200.000 đ/ 30 Ngày

6,5 GB + 200 phút nội mạng

Soạn tin nhắn :

5G HDP200 gửi 9084

Đăng ký

gói cước 3g mobifone

MIU

goi-mobifone-miu

70.000 đ/ 30 Ngày

3,8 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

5G MIU gửi 9084

Đăng ký

BMIU

goi-mobifone-bmiu

200.000 đ/ 30 Ngày

16,5 GB  tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

5G BMIU gửi 9084

Đăng ký

MIU90

goi-mobifone-miu90

90.000 đ/ 30 Ngày

5,5 GB tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

5G MIU90 gửi 9084

Đăng ký

M70

goi-mobifone-m70

70.000 đ/ 30 Ngày

3,8 GB vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

5G M70 gửi 9084

Đăng ký

M120

goi-mobifone-m120

120.000 đ/ 30 Ngày

8,8 GB – vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

5G M120 gửi 9084

Đăng ký

M50

goi-mobifone-m50

50.000 đ/ 30 Ngày

450 MB – vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

5G M50 gửi 9084

Đăng ký

M90

goi-mobifone-m90

90.000 đ/ 30 Ngày

5,5 GB – vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

5G M90 gửi 9084

Đăng ký

M25

goi-mobifone-m25

25.000 đ/ 30 Ngày

150 MB – vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

5G M25 gửi 9084

Đăng ký

3G dài hạn

3M70

goi-mobifone-3m70

210.000 đ/ 90 Ngày

4,5 GB mỗi tháng / 3 tháng

Vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

5G 3M70 gửi 9084

Đăng ký

3MIU

goi-mobifone-3miu

210.000 đ/ 90 Ngày

4,5 GB mỗi tháng / 3 tháng

Cước vượt gói : miễn phí

Soạn tin nhắn :

5G 3MIU gửi 9084

Đăng ký

6M70

goi-mobifone-6m70

420.000 đ/ 180 Ngày

4,5 GB mỗi tháng / 6 tháng

Vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

5G 6M70 gửi 9084

Đăng ký

6MIU

goi-mobifone-6miu

420.000 đ/ 180 Ngày

4,5 GB mỗi tháng / 6 tháng

Cước vượt gói : miễn phí

Soạn tin nhắn :

5G 6MIU gửi 9084

Đăng ký

12M70

goi-mobifone-12m70

840.000 đ/ 365 Ngày

5 GB mỗi tháng / 12 tháng

Vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

5G 12M70 gửi 9084

Đăng ký

12MIU

goi-mobifone-12miu

840.000 đ/ 365 Ngày

5 GB mỗi tháng / 12 tháng

Cước vượt gói : miễn phí

Soạn tin nhắn :

5G 12MIU gửi 9084

Đăng ký

12BMIU

goi-mobifone-12bmiu

2.400.000 đ/ 365 Ngày

20 GB mỗi tháng / 12 tháng

Cước vượt gói : Miễn phí

Soạn tin nhắn :

5G 12BMIU gửi 9084

Đăng ký

12M120

goi-mobifone-12m120

1.440.000 đ/ 365 Ngày

11 GB mỗi tháng / 12 tháng

Vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

5G 12M120 gửi 9084

Đăng ký

KHUYẾN MÃI