4G KÈM THOẠI MOBIFONE

C90

90.000 đ/ 30 Ngày

Miễn phí nội mạng  dưới 20 phút

50 Phút ngoại mạng

60 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

DK2 C90 gửi 9084

Đăng ký

C90N

90.000 đ/ 30 Ngày

1000 phút gọi nội mạng mobifone

50 Phút ngoại mạng

120 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

DK2 C90N gửi 9084

Đăng ký

MCT90

90.000 đ/ 30 Ngày

Miễn phí nội mạng dưới 10 Phút

50 Phút ngoại mạng

5 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

DK2 MC90 gửi 9084

Đăng ký

MC99

99.000 đ/ 30 Ngày

Miễn phí nội mạng dưới 20 phút

50 Phút ngoại mạng

2 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

DK2 MC90 gửi 9084

Đăng ký

MT79

79.000 đ/ 30 Ngày

1000 phút gọi nội mạng mobifone

20 Phút ngoại mạng

4 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

DK2 M79 gửi 9084

Đăng ký

MC299T

299.000 đ/ 30 Ngày

Miễn phí nội mạng dưới 10 Phút.

300 Phút ngoại mạng

12 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

DK2 MC299 gửi 9084

Đăng ký

MC149T

149.000 đ/ 30 Ngày

Miễn phí nội mạng dưới 10 Phút.

80 Phút ngoại mạng

8 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

DK2 MC149 gửi 9084

Đăng ký

gói cước 4g mobifone

HD90

90.000 đ/ 30 Ngày

5,5 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

DK2 HD90 gửi 9084

Đăng ký

HD120

120.000 đ/ 30 Ngày

4 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

DK2 HD120 gửi 9084

Đăng ký

HD70

120.000 đ/ 30 Ngày

3.8 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

DK2 HD70 gửi 9084

Đăng ký

HD200

200.000 đ/ 30 Ngày

16,5 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

DK2 HD200 gửi 9084

Đăng ký

HD300

300.000 đ/ 30 Ngày

33 GB tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

DK2 HD300 gửi 9084

Đăng Ký

HD400

120.000 đ/ 30 Ngày

44 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

DK2 HD400 gửi 9084

Đăng ký

HD500

120.000 đ/ 30 Ngày

55 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

DK2 HD500 gửi 9084

Đăng ký

HD500

120.000 đ/ 30 Ngày

55 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

DK2 HD500 gửi 9084

Đăng ký

HDP100

100.000 đ/ 30 Ngày

3 GB + 100 Phút nội mạng

Soạn tin nhắn :

DK2 HDP100 gửi 9084

Đăng ký

HDP120

120.000 đ/ 30 Ngày

4 GB + 120 phút nội mạng

Soạn tin nhắn :

DK2 HDP120 gửi 9084

Đăng ký

HDP200

200.000 đ/ 30 Ngày

6,5 GB + 200 phút nội mạng

Soạn tin nhắn :

DK2 HDP200 gửi 9084

Đăng ký

gói cước 3g mobifone

MIU

70.000 đ/ 30 Ngày

3,8 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

DK2 MIU gửi 9084

Đăng ký

BMIU

200.000 đ/ 30 Ngày

16,5 GB  tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

DK2 BMIU gửi 9084

Đăng ký

MIU90

90.000 đ/ 30 Ngày

5,5 GB tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

DK2 MIU90 gửi 9084

Đăng ký

M70

70.000 đ/ 30 Ngày

3,8 GB vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

DK2 M70 gửi 9084

Đăng ký

M120

120.000 đ/ 30 Ngày

8,8 GB – vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

DK2 M120 gửi 9084

Đăng ký

M90

90.000 đ/ 30 Ngày

5,5 GB – vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

DK2 M90 gửi 9084

Đăng ký

M50

50.000 đ/ 30 Ngày

450 MB – vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

DK2 M50 gửi 9084

Đăng ký

M25

25.000 đ/ 30 Ngày

150 MB – vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

DK2 M25 gửi 9084

Đăng ký

3G dài hạn

3M70

210.000 đ/ 90 Ngày

4,5 GB mỗi tháng / 3 tháng

Vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

DK2 3M70 gửi 9084

Đăng ký

3MIU

210.000 đ/ 90 Ngày

4,5 GB mỗi tháng / 3 tháng

Cước vượt gói : miễn phí

Soạn tin nhắn :

DK2 3MIU gửi 9084

Đăng ký

6M70

420.000 đ/ 180 Ngày

4,5 GB mỗi tháng / 6 tháng

Vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

DK2 6M70 gửi 9084

Đăng ký

6MIU

420.000 đ/ 180 Ngày

4,5 GB mỗi tháng / 6 tháng

Cước vượt gói : miễn phí

Soạn tin nhắn :

DK2 6MIU gửi 9084

Đăng ký

12M70

840.000 đ/ 365 Ngày

5 GB mỗi tháng / 12 tháng

Vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

DK2 12M70 gửi 9084

Đăng ký

12MIU

840.000 đ/ 365 Ngày

5 GB mỗi tháng / 12 tháng

Cước vượt gói : miễn phí

Soạn tin nhắn :

DK2 12MIU gửi 9084

Đăng ký

12BMIU

2.400.000 đ/ 365 Ngày

20 GB mỗi tháng / 12 tháng

Cước vượt gói : Miễn phí

Soạn tin nhắn :

DK2 12BMIU gửi 9084

Đăng ký

12M120

1.440.000 đ/ 365 Ngày

11 GB mỗi tháng / 12 tháng

Vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

DK2 12M120 gửi 9084

Đăng ký

GÓI CƯỚC FAST CONNECT

F70

70.000 đ/ 30 Ngày

7GB  Chỉ dùng cho FAST CONNECT

Soạn tin nhắn :

DK2 F70 gửi 9084

Đăng ký

F90

90.000 đ/ 30 Ngày

9GB Chỉ dùng cho FAST CONNECT

Soạn tin nhắn :

DK2 F90 gửi 9084

Đăng ký

F120

120.000 đ/ 30 Ngày

12GB Chỉ dùng cho FAST CONNECT

Soạn tin nhắn :

DK2 F120 gửi 9084

Đăng ký

F150

150.000 đ/ 30 Ngày

15 GB  Chỉ dùng cho FAST CONNECT

Soạn tin nhắn :

DK2 F150 gửi 9084

Đăng ký

F250

150.000 đ/ 30 Ngày

18 GB  Chỉ dùng cho FAST CONNECT

Soạn tin nhắn :

DK2 F250 gửi 9084

Đăng ký

F300

300.000 đ/ 30 Ngày

30 GB  Chỉ dùng cho FAST CONNECT

Soạn tin nhắn :

DK2 F300 gửi 9084

Đăng ký

F500

500.000 đ/ 30 Ngày

63 GB  Chỉ dùng cho FAST CONNECT

Soạn tin nhắn :

DK2 F500 gửi 9084

Đăng ký

Gói cước giải trí - 30 ngày

ZING

15.000 đ/ 30 Ngày

Miễn phí DATA miền ZING

Soạn tin nhắn :

DK2 ZING gửi 9084

Đăng ký

XP30

40.000đ/ 30 Ngày

Miễn phí DATA IFLIX

Soạn tin nhắn :

DK2 XP30 gửi 9084

Đăng ký

X30

100.000đ/ 30 Ngày

Miễn phí DATA IFLIX + 2,5GB 4G

Soạn tin nhắn :

DK2 X30 gửi 9084

Đăng ký

VTC

25.000 đ/ 30 Ngày

Miễn phí DATA VTC & SOHA

Soạn tin nhắn :

DK2 VTC gửi 9084

Đăng ký

VIP30

30.000 đ/ 30 Ngày

Miễn phí DATA MobiClip

Soạn tin nhắn :

DK2 VIP30 gửi 9084

Đăng ký

V365

200.000đ/ 30 Ngày

Miễn phí DATA MobiClip 1 năm

Soạn tin nhắn :

DK2 V365 gửi 9084

Đăng ký

V180

100.000đ/ 30 Ngày

Miễn phí DATA Mobiclip 6 tháng

Soạn tin nhắn :

DK2 V180 gửi 9084

Đăng ký

TV30

20.000 đ/ 30 Ngày

Miễn phí DATA MobiTV

Soạn tin nhắn :

DK2 TV30 gửi 9084

Đăng ký

PHIM30

19.000 đ/ 30 Ngày

Miễn phí DATA MFilm

Soạn tin nhắn :

DK2 PHIM30 gửi 9084

Đăng ký

NCT30

30K.000đ/ 30 Ngày

Miễn phí DATA Nhạc Của Tui

Soạn tin nhắn :

DK2 NTC30 gửi 9084

Đăng ký

HDPHIM

120.000đ/ 30 Ngày

Miễn phí DATA FILM +

Soạn tin nhắn :

DK2 HDPHIM gửi 9084

Đăng ký

Gọi quốc tế - theo số phút

TQT49

49.000 đ/ 7 Ngày

40 Phút gọi Quốc Tế

Chi tiết danh sách đầu số chấp nhận

Soạn tin nhắn :

DK2 TQT49 gửi 9084

Đăng ký

TQT99

99.000 đ/ 15 Ngày

100 Phút gọi Quốc Tế

Chi tiết danh sách đầu số chấp nhận

Soạn tin nhắn :

DK2 TQT99 gửi 9084

Đăng ký

TQT199

199.000 đ/ 30 Ngày

250 Phút gọi Quốc Tế

Chi tiết danh sách đầu số chấp nhận

Soạn tin nhắn :

DK2 TQT199 gửi 9084

Đăng ký

TQT299

299.000 đ/ 7 Ngày

380 Phút gọi Quốc Tế

Chi tiết danh sách đầu số chấp nhận

Soạn tin nhắn :

DK2 TQT299 gửi 9084

Đăng ký

KHUYẾN MÃI