Số liệu tin nhắn rác bị chặn trên mạng MobiFone tháng 6/2019

Kết quả chặn thuê bao nội mạng

STT

Tháng

Số thuê bao phát tin tin nhắn rác bị chặn

Số tin nhắn rác bị chặn

1

Tháng 6/2019

30.780

1.730.831

Kết quả chặn thuê bao ngoại mạng

Nhà mạng

Số lượng thuê bao phát tán tin nhắn rác bị chặn

Tổng số tin nhắn rác bị chặn ngoại mạng

VIETTEL

1.231

329.440

VINAPHONE

1.513

411.226

GMOBILE

363

51.273

VIETNAMMOBILE

260

29.969

Tổng

3.367

821.9084G VINAPHONE
4G VIETTEL