THÔNG BÁO MỚI NHẤT
Bắt đầu từ ngày 15/06/2023 các gói cước 4G Mobi sau đây NGỪNG đăng ký mới. Quý khách chú ý các gói cước sau đây: C90N, C120, C190, C120T, ED60, 21G, CF60, 24G, FD60, Y60, TS4G, AG60, CV119, NCT79, ED100, FV119, CF150, TN79, FD70, TN129. Nếu Quý khách không đăng ký mới các gói cước 4G Mobi được nữa, hãy tham khảo ngay các Gói cước 4G Mobi mới cập nhật với các ưu đãi data và thoại hấp dẫn sau: https://vnmobifone.vn/4g-mobi

CỬA HÀNG MOBIFONE

CỬA HÀNG MOBIFONE THANH HÓA

Cửa hàng mobifone ở Thanh Hóa là một trong những kênh hỗ trợ khách hàng trực tiếp. Các vấn đề mà khách hàng gặp phải như làm lại sim, đăng ký eSim mobi và nhiều dịch vụ khác nữa đều có thể đến trực tiếp cửa hàng để được hỗ trợ.

DANH SÁCH CỬA HÀNG MOBIFONE THANH HOÁ

Xem thêm: Danh sách cửa hàng mobifone gần nhất

STT Cửa hàng/Đại lý Địa chỉ Điện thoại/Fax Lưu ý khác
1 CH Bán lẻ Thanh Hóa (1THO00001) Số nhà 306, Đường Nguyễn Trãi, Phường Tân Sơn , Tp.Thanh Hoá, T. Thanh Hóa 0237.3850088 Thời gian làm việc: *T2 – CN: 7h30 – 21h30
2 CH MF Thanh Hóa 2 (1THO00091) Số nhà 87 – 88 Đường Dương Đình Nghệ, P. Điện Biên, Tp.Thanh Hoá, T. Thanh Hóa 0934559868 Thời gian làm việc: *T2 – T7: Sáng 7h30 – 11h30; Chiều 13h30 – 17h30
3 CHC2 Thị xã Bỉm Sơn (1THO00062) 342 Nguyễn Huệ, P. Ngọc Trạo, Tx.Bỉm Sơn, T. Thanh Hóa 0904797268 T/g làm việc: *T2 – T7: Sáng 7h30 – 11h30; Chiều: 13h30 – 17h30
4 CHC2 Huyện Hà Trung (1THO00065) 275 Tiểu khu 3, Thị trấn Hà Trung, H.Hà Trung, T. Thanh Hóa 0904728236 T/g làm việc: *T2 – T7: Sáng 7h30 – 11h30; Chiều: 13h30 – 17h30
5 CHC2 Huyện Hoằng Hóa (1THO00067) Số 62 Phố Trung Sơn, thị trấn Bút Sơn, H.Hoằng Hoá, T. Thanh Hóa 0904793936 T/g làm việc: *T2 – T7: Sáng 7h30 – 11h30; Chiều: 13h30 – 17h30
6 CHC2 Huyện Quảng Xương (1THO00075) Tân Hưng, Xã Quảng Tân, H.Quảng Xương, T. Thanh Hóa 0931380915 T/g làm việc: *T2 – T7: Sáng 7h30 – 11h30; Chiều: 13h30 – 17h30
7 CHC2 Huyện Tĩnh Gia (1THO00077) 218 Quang Trung, Tiểu Khu 3, Thị trấn Tĩnh Gia, H.Tĩnh Gia, T. Thanh Hóa 0931388968 T/g làm việc: *T2 – T7: Sáng 7h30 – 11h30; Chiều: 13h30 – 17h30
8 CHC2 Huyện Triệu Sơn (1THO00083) 05 Phố Giắt, Thị trấn Triệu Sơn, H.Triệu Sơn, T. Thanh Hóa 0934498678 T/g làm việc: *T2 – T7: Sáng 7h30 – 11h30; Chiều: 13h30 – 17h30
9 CHC2 Huyện Thọ Xuân (1THO00081) Khu 8, Thị trấn Thọ Xuân, H.Thọ Xuân, T. Thanh Hóa 0904990695 T/g làm việc: *T2 – T7: Sáng 7h30 – 11h30; Chiều: 13h30 – 17h30
10 CHC2 Huyện Cẩm Thủy (1THO00063) Số nhà 36, Phố Quang Trung, Thị Trấn Phong Sơn, H.Cẩm Thuỷ, T. Thanh Hóa 0931398586 T/g làm việc: *T2 – T7: Sáng 7h30 – 11h30; Chiều: 13h30 – 17h30
11 CHC2 Huyện Quan Sơn (1THO00074) Khu 3, Thị trấn Quan Sơn, H.Quan Sơn, T. Thanh Hóa 0902333828 T/g làm việc: *T2 – T7: Sáng 7h30 – 11h30; Chiều: 13h30 – 17h30
12 CHC2 Huyện Yên Định (1THO00085) Khu 2, Thị trấn Quán Lào, H.Yên Định, T. Thanh Hóa 0904984013 T/g làm việc: *T2 – T7: Sáng 7h30 – 11h30; Chiều: 13h30 – 17h30
13 CHC2 Huyện Đông Sơn (1THO00064) Khu 4, Thị trấn Rừng Thông, H.Đông Sơn, T. Thanh Hóa 0904944401 T/g làm việc: *T2 – T7: Sáng 7h30 – 11h30; Chiều: 13h30 – 17h30
14 CHC2 Huyện Thiệu Hóa (1THO00080) 217 Tiểu khu 12, Thị trấn Vạn Hà, H.Thiệu Hoá, T. Thanh Hóa 0906590925 T/g làm việc: *T2 – T7: Sáng 7h30 – 11h30; Chiều: 13h30 – 17h30
15 CHC2 Huyện Thường Xuân (1THO00082) Khu 2, Thị trấn Thường Xuân, H.Thường Xuân, T. Thanh Hóa 0931379393 T/g làm việc: *T2 – T7: Sáng 7h30 – 11h30; Chiều: 13h30 – 17h30
16 CHC2 Sầm Sơn (1THO00076) 44 Nguyễn Du, Phường Bắc Sơn, Tx.Sầm Sơn, T. Thanh Hóa 0904917792 T/g làm việc: *T2 – T7: Sáng 7h30 – 11h30; Chiều: 13h30 – 17h30
17 CHC2 Huyện Nga Sơn (1THO00069) 227 Tiểu khu Hưng Long, Thị trấn Nga Sơn, H.Nga Sơn, T. Thanh Hóa 0705285666 T/g làm việc: *T2 – T7: Sáng 7h30 – 11h30; Chiều: 13h30 – 17h30
18 CHC2 Huyện Hậu Lộc (1THO00066) Số 288 Khu 1, Thị trấn Hậu Lộc, H.Hậu Lộc, T. Thanh Hóa 0902134123 T/g làm việc: *T2 – T7: Sáng 7h30 – 11h30; Chiều: 13h30 – 17h30
19 CHC2 Huyện Nông Cống (1THO00068) 556 Bà Triệu, Tiểu khu Bắc Giang, Thị trấn Nông Cống, H.Nông Cống, T. Thanh Hóa 0901703999 T/g làm việc: *T2 – T7: Sáng 7h30 – 11h30; Chiều: 13h30 – 17h30
20 CHC2 Huyện Vĩnh Lộc (1THO00084) Số nhà 06, Khu 2, Thị trấn Vĩnh Lộc, H.Vĩnh Lộc, T. Thanh Hóa 0898610689 T/g làm việc: *T2 – T7: Sáng 7h30 – 11h30; Chiều: 13h30 – 17h30
21 CHC2 Huyện Thạch Thành (1THO00079) Số nhà 390 Khu 6, Thị trấn Kim Tân, H.Thạch Thành, T. Thanh Hóa 0904727633 T/g làm việc: *T2 – T7: Sáng 7h30 – 11h30; Chiều: 13h30 – 17h30
22 CHC2 Huyện Ngọc Lặc (1THO00070) Số nhà 86 phố Lê Lai, Thị trấn Ngọc Lặc, H.Ngọc Lặc, T. Thanh Hóa 0936265246 T/g làm việc: *T2 – T7: Sáng 7h30 – 11h30; Chiều: 13h30 – 17h30
23 CHC2 Huyện Như Xuân (1THO00072) Khu phố 2, Thị trấn Yên Cát, H.Như Xuân, T. Thanh Hóa 0937813888 T/g làm việc: *T2 – T7: Sáng 7h30 – 11h30; Chiều: 13h30 – 17h30
24 CHC2 Huyện Như Thanh (1THO00071) Số nhà 338, Thị trấn Bến Sung, H.Như Thanh, T. Thanh Hóa 0902272789 T/g làm việc: *T2 – T7: Sáng 7h30 – 11h30; Chiều: 13h30 – 17h30
25 CHC2 Huyện Bá Thước (1THO00061) Số 07, Phố 3, Thị trấn Cành Nàng, H.Bá Thước, T. Thanh Hóa 0936481678 T/g làm việc: *T2 – T7: Sáng 7h30 – 11h30; Chiều: 13h30 – 17h30
26 CHC2 Huyện Quan Hóa (1THO00073) Phố Hồi Xuân, Thị trấn Quan Hóa, H.Quan Hoá, T. Thanh Hóa 0776232018 T/g làm việc: *T2 – T7: Sáng 7h30 – 11h30; Chiều: 13h30 – 17h30
27 CHC2 Lam Sơn Thọ Xuân (1THO00093) Khu 2, Thị trấn Lam Sơn, H.Thọ Xuân, T. Thanh Hóa 0904981388 T/g làm việc: *T2 – T7: Sáng 7h30 – 11h30; Chiều: 13h30 – 17h30
28 ĐLKC Thế giới di động (TGDD_THA_1) Số 468 Nguyễn Trãi, P. Phú Sơn, Tp.Thanh Hoá, T. Thanh Hóa 180010-60/62/64 + Thắc mắc, khiếu nại về SP, DV: 18001062 (8h-21h30)
+ Bán hàng, gói cước : 18001060 (7h30-22h)
+ Bảo hành SP : 18001064 (8h-21h)
29 ĐLKC Thế giới di động (TGDD_THA_10) 342-344, Đường Trường Thi, P.Điện Biên, Tp.Thanh Hoá, T. Thanh Hóa 180010-60/62/64 + Thắc mắc, khiếu nại về SP, DV: 18001062 (8h-21h30)
+ Bán hàng, gói cước : 18001060 (7h30-22h)
+ Bảo hành SP : 18001064 (8h-21h)
30 ĐLKC Thế giới di động (TGDD_THA_2) Số 1 và 3 Nguyễn Trãi, P. Ngọc Trạo, Tx.Bỉm Sơn, T. Thanh Hóa 180010-60/62/64 + Thắc mắc, khiếu nại về SP, DV: 18001062 (8h-21h30)
+ Bán hàng, gói cước : 18001060 (7h30-22h)
+ Bảo hành SP : 18001064 (8h-21h)
31 ĐLKC Thế giới di động (TGDD_THA_3) Khu 2, TT.Lam Sơn, H.Thọ Xuân, T. Thanh Hóa 180010-60/62/64 + Thắc mắc, khiếu nại về SP, DV: 18001062 (8h-21h30)
+ Bán hàng, gói cước : 18001060 (7h30-22h)
+ Bảo hành SP : 18001064 (8h-21h)
32 ĐLKC Thế giới di động (TGDD_THA_4) Số 91 Lê Lợi, P.Trường Sơn, Tx.Sầm Sơn, T. Thanh Hóa 180010-60/62/64 + Thắc mắc, khiếu nại về SP, DV: 18001062 (8h-21h30)
+ Bán hàng, gói cước : 18001060 (7h30-22h)
+ Bảo hành SP : 18001064 (8h-21h)
33 ĐLKC Thế giới di động (TGDD_THA_5) Số 17B Lê Thánh Tông, Thị trấn Ngọc Lặc, H.Ngọc Lặc, T. Thanh Hóa 180010-60/62/64 + Thắc mắc, khiếu nại về SP, DV: 18001062 (8h-21h30)
+ Bán hàng, gói cước : 18001060 (7h30-22h)
+ Bảo hành SP : 18001064 (8h-21h)
34 ĐLKC Thế giới di động (TGDD_THA_6) 44 Phố Giắt, TT.Triệu Sơn, H.Triệu Sơn, T. Thanh Hóa 180010-60/62/64 + Thắc mắc, khiếu nại về SP, DV: 18001062 (8h-21h30)
+ Bán hàng, gói cước : 18001060 (7h30-22h)
+ Bảo hành SP : 18001064 (8h-21h)
35 ĐLKC Thế giới di động (TGDD_THA_7) 355-357 Quang Trung, P.Đông Vệ, Tp.Thanh Hoá, T. Thanh Hóa 180010-60/62/64 + Thắc mắc, khiếu nại về SP, DV: 18001062 (8h-21h30)
+ Bán hàng, gói cước : 18001060 (7h30-22h)
+ Bảo hành SP : 18001064 (8h-21h)
36 ĐLKC Thế giới di động (TGDD_THA_8) 60 Quang Trung, tiểu khu 6, TT.Tĩnh Gia, H.Tĩnh Gia, T. Thanh Hóa 180010-60/62/64 + Thắc mắc, khiếu nại về SP, DV: 18001062 (8h-21h30)
+ Bán hàng, gói cước : 18001060 (7h30-22h)
+ Bảo hành SP : 18001064 (8h-21h)
37 ĐLKC Thế giới di động (TGDD_THA_9) Số 305 Trần Phú, P.Ba Đình, Tp.Thanh Hoá, T. Thanh Hóa 180010-60/62/64 + Thắc mắc, khiếu nại về SP, DV: 18001062 (8h-21h30)
+ Bán hàng, gói cước : 18001060 (7h30-22h)
+ Bảo hành SP : 18001064 (8h-21h)
38 ĐLKC Thế giới di động 198 đường Quốc Lộ 45, Thị trấn Vạn Hà, H.Thiệu Hoá, T. Thanh Hóa 180010-60/62/64 + Thắc mắc, khiếu nại về SP, DV: 18001062 (8h-21h30)
+ Bán hàng, gói cước : 18001060 (7h30-22h)
+ Bảo hành SP : 18001064 (8h-21h)
39 ĐLKC Thế giới di động Big C Thanh Hóa, P.Đông Hải, Tp.Thanh Hoá, T. Thanh Hóa 180010-60/62/64 + Thắc mắc, khiếu nại về SP, DV: 18001062 (8h-21h30)
+ Bán hàng, gói cước : 18001060 (7h30-22h)
+ Bảo hành SP : 18001064 (8h-21h)
40 ĐLC 36 (6THO00138) Chợ Mành, Thôn Yên Hòa, Xã Hưng Lộc, H.Hậu Lộc, T. Thanh Hóa 0786363636; 0932632222  
41 ĐLC Đại Phát Đ.V (1THO00025) 296 khu 1, Thị trấn Hậu Lộc, H.Hậu Lộc, T. Thanh Hóa 0904514488  
42 ĐLC Hoàng Hải (1THO00030) Khu 3, Thị trấn Quan Sơn, H.Quan Sơn, T. Thanh Hóa 0902199018  
43 ĐLC Lê Vũ (1THO00009) Kiốt 2, Bến xe khách Bỉm Sơn, Tx.Bỉm Sơn, T. Thanh Hóa 0936181755  
44 ĐLC Việt Tiệp (1THO00003) 302 Phố Giắt, Thị trấn Triệu Sơn, H.Triệu Sơn, T. Thanh Hóa 0904040133  
45 ĐLC Thiên Phương (1THO00039) Xóm 10, Xã Tân Ninh, H.Triệu Sơn, T. Thanh Hóa 0904709555  
46 ĐLC Phú Hưng Thanh (1THO00022) Tiểu khu 4, Thị trấn Vạn Hà, H.Thiệu Hoá, T. Thanh Hóa 0904142666  
47 ĐLC Đức Mùi (1THO00017) Khu 2, Thị trấn Thường Xuân, H.Thường Xuân, T. Thanh Hóa    
48 ĐLC Tiến Đạt (1THO00010) Tổ 2, Thị trấn Cẩm Thủy, H.Cẩm Thuỷ, T. Thanh Hóa 0904629666  
49 ĐLC Hoàng Anh (1THO00015) Khu 3, Thị trấn Quán Lào, H.Yên Định, T. Thanh Hóa 0934850888  
50 ĐLC Vũ Gia (6THO00135) Chợ Đa Lộc,Thôn Ninh Phú, Xã Đa Lộc, H.Hậu Lộc, T. Thanh Hóa 0964363636; 0786363636  
 

Bạn thấy bài viết này bổ ích chứ?

Đánh giá trung bình / 5. Số đánh giá: