chu-tich-phat-bieu

8:00 – Tin Tức – TPHCM có phương án cụ thể cho 4 tình huống bỏ phiếu trong điều kiện phòng chống, dịch Covid-19

Chiều 18/5, Ủy ban Bầu cử TPHCM tổ chức phiên họp thứ 13 về báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch tổ chức và phục vụ công tác bầu cử; triển khai các nội dung công việc trong thời gian tới. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Nguyễn Thị Lệ chủ trì phiên họp.

Tăng cường các hội nghị vận động bầu cử trực tuyến

Báo cáo tại phiên họp, Trưởng tiểu ban Hành chính – Tổng hợp Ủy ban Bầu cử TP Tăng Hữu Phong cho biết: Tính đến ngày 18/5, Ủy ban bầu cử TP tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử theo đúng kế hoạch, triển khai thực hiện tốt, đồng bộ nội dung và tiến độ công việc theo đúng trình tự quy định. Đồng thời, đẩy mạnh đôn đốc thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ về phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo diễn biến thực tế, đảm bảo quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử theo chỉ đạo của Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Bên cạnh đó, tổ chức tốt diễn tập vận hành sử dụng thử nghiệm phần mềm hỗ trợ công tác bầu cử đợt 3, rút kinh nghiệm để chuẩn bị hội nghị trực tuyến, trang thiết bị phục vụ vận hành phần mềm hỗ trợ bầu cử, công tác nhập số liệu và tổng hợp báo cáo từ các phường, xã, thị trấn đảm bảo cho việc vận hành chính thức vào ngày bầu cử.

chu-tich-phat-bieu
Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại phiên họp.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục tổ chức chu đáo các hội nghị gặp gỡ tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử, hội nghị mạn đàm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND TP khóa X đảm bảo theo qui định và việc thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19; tăng cường tổ chức các hội nghị theo hình thức trực tuyến.

Về hoạt động tiếp xúc cử tri của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, Trưởng Tiểu ban Hành chính – Tổng hợp Ủy ban Bầu cử TP Tăng Hữu Phong cho biết: Đến nay, đã tổ chức được 79/97 hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ giữa những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV với cử tri tại các đơn vị bầu cử để vận động bầu cử, có 11.849 cử tri tham dự, bình quân 150 cử tri/hội nghị, có 948 lượt cử tri tham gia phát biểu ý kiến.

Đối với HĐND TP có 32 đơn vị bầu cử với 158 ứng cử viên, đến nay, đã tổ chức được 136/164 hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ giữa những người ứng cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021 – 2026 với cử tri tại các đơn vị bầu cử để vận động bầu cử, có 16.329 cử tri tham dự, bình quân 120 cử tri/hội nghị, có 1.768 lượt cử tri tham gia phát biểu ý kiến.

Đối với các hội nghị mạn đàm tiểu sử ứng cử viên ĐBQH khóa XV và HĐND khóa X, đến hết ngày 16/5, đã tổ chức 2.317 cuộc, với 81.095 người tham dự, có 9.268 lượt ý kiến.

pho-chu-tich-phat-bieu
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan phát biểu tại phiên họp.

Trưởng Tiểu ban Hành chính – Tổng hợp Ủy ban Bầu cử TP Tăng Hữu Phong cũng cho biết: Hoạt động tuyên truyền cổ động cho công tác bầu cử diễn ra sôi động, thu hút nhiều tầng lớp Nhân dân. Các địa phương thường xuyên tuyên truyền, thông báo cho cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu biết về ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng các hình thức niêm yết, phát thanh và các phương tiện thông tin đại chúng khác nhằm góp phần cho cuộc bầu cử diễn ra thành công.

Các cơ quan báo, đài, trang tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các đoàn thể, TP Thủ Đức, các quận, huyện tiếp tục đăng tải các hoạt động tuyên truyền thiết thực tiến đến ngày bầu cử,… tập trung tuyên truyền về tiểu sử và chương trình hành động của 208 ứng cử viên ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND TP khóa X thông qua các đoạn phim ngắn, đưa tin về hoạt động tiếp xúc cử tri, mạn đàm tiểu sử của các ứng cử viên ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND TP khóa X.

Vận động Nhân dân đi bỏ phiếu theo lịch trình thông báo

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan yêu cầu triển khai khai báo y tế theo mẫu và cần kiểm tra nội dung khai báo đó trước ngày 23/5. Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan đề nghị chính quyền địa phương giao tổ trưởng tổ bầu cử và nhân viên y tế trực tiếp gặp gỡ nhà dân hướng dẫn khai báo, thu nộp lại và kiểm tra. Cử tri khi đi bầu sẽ không khai báo y tế nữa.

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan nhấn mạnh, ưu tiên cho người già, người tàn tật, phụ nữ và cử tri có việc gấp…; sắp xếp thành nhiều hàng cho phù hợp của địa điểm bầu cử; bố trí chỗ ngồi. Bên cạnh đó, thực hiện đúng khoảng cách theo Bộ Y tế hướng dẫn…

Kết luận tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Nguyễn Thị Lệ cho biết: Đến nay, toàn TP có hơn 5,4 triệu cử tri, trong đó có hơn 2,8 triệu cử tri nữ, (tỷ lệ 53,01%), với 3.092 Tổ bầu cử được thành lập. TP đã công bố 616 đơn vị bầu cử. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được thực hiện có trọng tâm, bám sát yêu cầu, nội dung tuyên truyền, hình thức đa dạng, phong phú, tận dụng được điểm mạnh của công nghệ 4.0 trong thời đại kỹ thuật số, nhanh chóng tạo được sự lan tỏa tích cực đến cử tri.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Nguyễn Thị Lệ đề nghị UBND phường, xã, thị trấn hoàn thiện lập danh sách cử tri; xây dựng kế hoạch, lịch trình bỏ phiếu để chủ động điều tiết phân chia thời gian bỏ phiếu. Đồng thời, thông báo rộng rãi đến cử tri, vận động Nhân dân đi bỏ phiếu đúng thời gian quy định và lịch trình thông báo nhằm bảo đảm tại cùng một thời điểm trong ngày bầu cử không tập trung quá đông người ở phòng bỏ phiếu.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid -19, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Nguyễn Thị Lệ cho biết: TPHCM đã có phương án bỏ phiếu trong điều kiện phòng chống, dịch Covid-19 với phương án cụ thể cho 4 tình huống. Với tinh thần không lơ là, không chủ quan, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Nguyễn Thị Lệ yêu cầu Sở Y tế TPHCM bám sát tình hình, có giải pháp để công tác bầu cử đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. Các khu vực bỏ phiếu cần trang bị đầy đủ, có dự phòng khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay, kịp thời phục vụ cử tri đến bỏ phiếu.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Nguyễn Thị Lệ yêu cầu TP Thủ Đức và 21 quận, huyện tập trung hoàn thiện các nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ để tổ chức tốt ngày bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thành viên Ủy ban bầu cử TP, các Ban bầu cử ĐBQH khóa XV, Ban bầu cử đại biểu HĐND TP khóa X kiểm tra các địa phương hoàn thiện công tác chuẩn bị, tổ chức.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Nguyễn Thị Lệ đề nghị Ủy ban Bầu cử TP, Ủy ban bầu cử TP Thủ Đức và 5 huyện, UBND 16 quận và các phường, xã thị trấn thực hiện báo cáo tiến độ bầu cử theo quy định; đẩy mạnh và triển khai nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng phong phú về cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhất là tuyên  truyền trên cổng thông tin điện tử, trang tin điện tử của các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở pháp luật về bầu cử; tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp…

Đồng thời, tổ chức treo cờ Đảng, cờ nước, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại trụ sở các cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ quan hành chính nhà nước, trên các tuyến đường, vòng xoay, cửa ngõ TP; đảm bảo thông suốt mạng viễn thông công cộng phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc của người dân, phóng viên, báo chí trong thời gian bầu cử.

Nguồn: hcmcpv.org.vn

Bạn thấy bài viết này bổ ích chứ?

Đánh giá trung bình / 5. Số đánh giá: